ATMALI BİR SÜLALE: GAL HASANLAR

 

 

GAL HASANLAR

Eskiden bizim sülaleye Gal Hasanlar derlermiş. Dedemin dedesinin adı Hasan. Hanımının, yani büyük babaannemin adı Ayşe.

 

GAL

www.yeniozgurpolitika.org › Forum

·          

15 Nis 2015 - “Gal/kal/khal” Kürtçe'de yalın haliyle; “Yaşlı, büyük, saygın” anlamına gelmekte ve nitekim “soy babalarına” da “galo” denilmektedir.

 

KIZILMAĞARA

Kızılmağara Köyü 1902 yılında Malatya ilinin Darende ilçesine bağlı iken daha sonrasında ise Kuluncak ilçesine bağlanan şirin bir yayla köyüdür. Köyün geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır.

KIZILMAĞARA KÖYÜ TARİHİ Darende Tarihinde Kızılmağara Köyüne ait tarihi araştırmalarımız devam etmektedir.Türkiye'nin büyük kütüphanelerinin birinde ulaştığımız kaynaklara göre Köyümüz 1902 yılında Darende İlçesine bağlanmış ve yine 1902 tarihinde nüfus sayımı yapılmıştır. Şöyle yazmaktadır Müslüman erkek sayısı 116 Müslüman kadın sayısı 135 toplam 251 kişi olarak saptanmıştır. Yine köyümüzden Kurtuluş savaşında 2 şehidimiz kayıtlarda yazmaktadır.Şehitlerimizin isimleri yazmıyor ama nerde şehit oldukları ve tarihi yazmaktadır. Kömüklü ve Hacolar köyüne ise Darende kaynaklarında 1935 yılında kömüklü ve hacoların nufus sayımına da rastlıyoruz.Köyümüz büyüklerinde de duyduğumuza göre eskiden Kömüklü ve Hacolar da Kızılmağara Muhtarlığına bağlıymış. Muhtemelen 1935 yılında Kızılmağara Köyünden ayrılmışlar Köyümüz Darende'ye 1902'de bağlandığı için o tarihten daha eski tarihe Darende kaynaklarında ulaşamadık yalnız Ayvalıya ve yanıda ki Göynük köyüne ait 1500-1550 tarihli nüfus sayımlarına ve köylülerden alınan vergilere ulaştık. Kızılmağara köyü köylüleri akçadağ levent köyünden kalkıp kurşunlunun küçanlar mezrasına oradan da Kızılmağaraya yerleşmişlerdir. 

KÖYÜN TARİHİ:


Dedelerimiz sakalı uzunlardır.Leventten küçanlar köyüne göçmüşlerdir.Buradan da kızılmağara köyüne gelmişlerdir.Hacı İbişin babası Hacı ömer seferberlikten dönememiştir.Hacı ömerin dedesi ise hacca gidip hanımı ile orada geri dönmemişlerdir.Hacı ibiş yetim olarak amcası mustafa himaye etmiştir.Hacı ibiş 25 sene muhtarlık yapmıştır.Oğlu vahap çalışkan ise 15 sene köyün muhtarlığını yapmıştır.Köyün tamamı 5 kardeşten oluşmaktadır.Yalnız dağaşanlar hariçtir. Daha sonrasında ise köye yakın bir mevkide oturan asıllları Akbaba(köroluşağ)'lı olan Budolar köye yerleşmişlerdir. Köyümüzde 85 yılına kadar muhtarlık kızılmağarada idi daha sonra ise hacıhasanlar mezrasında devam etti.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kullan%C4%B1c%C4%B1:K%C4%B1z%C4%B1lma%C4%9Fara_k%C3%B6y%C3%BC

 

GAL HASİK

Akçadağ ilçesine bağla Taşevler ile Darende’ye bağlı Yenipınar köyleri arasında basit taşlardan yapılmış bir türbe ziyaretidir…. halkın ifadelerine göre Gal Hasik Arapgir dolaylarındaki Atmalı aşiretinden gelir, buraya yerleşir, kısa sürede sevilen ve sayılan bir kişi olur.

Anlatılan menkıbeye göre; Gal Hasik, köylülere hizmet olsun diye bir değirmen kurmaya çalışır.… Yörede yaşayan vatandaşlar her türlü dilek ve hastalık için bu türbeyi ziyaret etmektedir.

http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/37298/makaleler/5/1/arastirmax-akcadag-cevresinde-kutsal-mekan-anlayisi.pdf

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !